Hier is een oefening om vierstemmig met een koor parallelle majeurakkoorden te zingen. Studeer de volgende eenstemmige partij in:

Laat het koor vervolgens in parallelle kwinten zingen, en als dat lukt in parallelle majeurakkoorden, bijvoorbeeld met de terts in de sopraan: