Parallelle majeurakkoorden

Hier is een oefening om vierstemmig met een koor parallelle majeurakkoorden te zingen. Studeer de volgende eenstemmige partij in:

Laat het koor vervolgens in parallelle kwinten zingen, en als dat lukt in parallelle majeurakkoorden, bijvoorbeeld met de terts in de sopraan:

Erratum ‘Een en al oor’

In het boek Een en al oor is op bladzijde 59 een onjuiste pagina afgedrukt. Hier is de juiste tweede bladzijde van het arrangement van Black is the color voor SATB.

Mede namens de uitgever De Haske oprechte excuses voor deze fout in het boek!

Secundes oefenen

Hier is een inzingoefening waarin secundes lange tijd tegen elkaar schuren. Eenstemmig is de oefening als volgt:

De inzingoefening is relatief eenvoudig als de vrouwen één stem zingen en de mannen een tweede stem. Vierstemmig is de oefening een stuk pittiger:

Poppy inzingcanon

Hier is een poppy inzingoefening in 6/8, die als canon gezongen kan worden. Deze oefening lijkt op de stijl-oefeningen die staan in het boekje ‘Meerstemmig inzingen’:

Het sterretje geeft aan wanneer de tweede stem in moet vallen. Vierstemmig kan de oefening dus als volgt klinken:

Misschien komt deze oefening in een eventuele tweede druk te staan, mocht het er ooit van komen.