In het boek Een en al oor is op bladzijde 59 een onjuiste pagina afgedrukt. Hier is de juiste tweede bladzijde van het arrangement van Black is the color voor SATB.

Mede namens de uitgever De Haske oprechte excuses voor deze fout in het boek!